Kalistenika vs streetworkout?

Kalistenika je druh cvičení, při kterém cvičenec využívá jako zátěž a prostředek k posilování pouze své vlastní tělo. To znamená, že bychom tento druh cvičení mohli označovat jako posilování s vlastní vahou těla. Slouží k rozvoji síly, funkčnosti, flexibility a mobility těla, přičemž oproti tréninku se závažím člověk kombinuje a rozvíjí při provádění jednotlivých cviků všechny tyto atributy najednou.

Tento styl tréninku je známý tisíce let a lze říci, že je praotcem všech ostatních disciplín rozvíjejících  fyzickou stránku  těla. Základy najdeme v řecko-římské gymnastice, kdy vojáci římské armády využívali tento druh posilování při výcviku. Cvičení s vlastní vahou bylo dále hojně využíváno například i v relativně nedávné minulosti při výcviku vojsk během první i druhé světové války nebo při tělesné výchově. Ve videu níže můžete vidět ukázku z filmu o programu pro americké střední školy, který v roce 1962 uvedl ve svém proslovu prezident J. F. Kennedy. Program měl za cíl vybudovat ve studentech disciplínu, fyzickou i psychickou zdatnost a podpořit zdraví právě prostřednictvím kalisteniky. Kéž by takto vypadaly hodiny tělesné výchovy i dnes :-)

Průkopníky této sportovní disciplíny již v  novodobějším pojetí slova kalistenika neboli street workout byli členové černošské populace, kteří začali tímto způsobem cvičit v Americe v 80. letech 20. století. Hlavním důvodem, proč tato komunita upřednostňovala cvičení s vlastní vahou těla, byla finanční nenáročnost. Tito lidé si nemohli dovolit fitness centra, a tak hledali alternativu. Výsledkem jejich hledání byla kalistenika praktikovaná na místních pouličních hřištích či sportovištích. A tak vznikl pojem STREET WORKOUT.

V průběhu pár let se moderní podoba kalisteniky v podobě street workoutu dostala do povědomí širší veřejnosti, a to díky rozmachu internetu. Černošská komunita začala svoje tréninkové jednotky dokumentovat a uploadovat na internet. Tisíce lidí se jejich videi inspirovali a začali také tímto způsobem cvičit. Jedním z nejznámějších průkopníků tohoto sportu byl a stále je Hannibal for King, který svými úctyhodnými výkony motivoval statisíce lidí po celém světě. Během posledních pěti let tento sport zaznamenal obrovský rozmach i u nás. Zasloužil se o to především projekt Seberevolta v čele s raperem RevoltouAdamem Raw, který v současné době reprezentuje vlastní tréninkovou filozofii zvanou RAW Workout.

DSCF1571A_2

Jak už tomu bývá u většiny sportů, i street workout zaznamenal v posledních letech významný vývoj. Mluvíme-li dnes o street workoutu, nelze již tento pojem ztotožnit s termínem kalistenika. Vlivem sociálnch sítí, médií a pořádání soutěží se street workout totiž tak trochu odklonil od původního smyslu této sportovní disciplíny, kterým bylo ryzí cvičení pro zisk ocelového těla. Vzhledem k rostoucí konkurenci a touze předvést co nejvíce lidé do street workoutu začali vnášet různé akrobatické prvky naoko připomínající gymnastiku a kombinovat je se silovými cviky kalisteniky. Svět street workoutu se díky tomu rozdělil na příznivce tohoto moderního pojetí - disciplínu na soutěžích zvanou freestyle a odpůrce, respektive zastánce klasické kalisteniky, která má více trénovat tělo než zaujmout diváky. Za samostatnou "větev" někteří lidé považují již zmíněnou tréninkovou filozofii Adama Raw, RAW Workout, která se soustředí výhradně na komplexní rozvoj celého těla včetně často opomíjených nohou prostřednictvým čisté kalisteniky a weighted, neboli kalisteniky s přidanou externí zátěží. Tento systém následuje již několik stovek, ne-li tisíc příznivců po celém světě.

I přes moderní podobu street workoutu a rozdělení se na pomyslné dva tábory je dnes pod slovem kalistenika či street workout skryt především komplexní rozvoj těla, důraz na funkčnost, mobilitu a tvrdou dřinu. Někteří jedinci tento druh cvičení nepovažují pouze za sport, ale také za způsob života, pomocí kterého se snaží vyjadřovat své názory a postoje.