Zásady bezpečnosti a užití gymnastických kruhů

Zásady bezpečnosti a užití GYMNASTICKÝCH KRUHŮ

Povinná kontrola před použitím

  • Před každým použitím je nutná důkladná kontrola jak kruhů, tak popruhů (včetně samosvorných spon). Kruhy, popruhy a ani spony nesmí být nijak mechanicky poškozeny.
  • Povrch, na kterém budou gymnastické kruhy zavěšeny, nesmí být nijak drsný či ostrý - mohlo by dojít k závažnému poškození popruhů.
  • Popruhy musí být navlečeny ze spodní části samosvorné spony tak, aby došlo k jejich správnému zajištění.
  • Popruhy by neměly být přes kotvící bod nijak zamotány, zpřehýbány či jinak zdeformovány.

Varování: Pokud tyto kontroly nebudou provedeny, může dojít k vážným až smrtelným zraněním.

Zásady správného užívání GYMNASTICKÝCH KRUHŮ

  • Po zavěšení vyzkoušejte správné uchycení popruhů a kruhů, zavěste se celou vahou za kruhy. Pokud nedojde k povolení popruhů, či jiné situaci, která by mohla být nebezpečná pro další použití, můžete na kruzích začít cvičit.
  • Při cvičení nesmí být kruhy používány k činnostem, pro které nejsou určeny.

Varování: Prvky, které jsou k vidění u profesionálních sportovců, především gymnastů, jsou potencionálně nebezpečné, proto by na FU-BO fitness kruzích neměly být prováděny. Popruhy na tyto prvky nejsou dimenzovány. Kdokoli cvičí na kruzích od FU-BO fitness, je osobně zodpovědný za způsob tréninku, a přijímá tak plnou zodpovědnost za jakékoli poškození, zranění či smrt, které z použití kruhů mohou nastat.

  • Kruhy a popruhy včetně samosvorných spon by neměly být vystavovány přímému slunečnímu svitu, dešti a vlhkosti.
  • Celý komplet, který zahrnuje kruhy, popruhy, samosvorné spony musí být skladován v čistém a suchém prostředí.

Varování: Pokud tyto kontroly nebudou provedeny, může dojít k vážným až smrtelným zraněním.