Reklamační list

Reklamační list

Kupující:

Jméno a příjmení                   ………………………………………………

Adresa                                    ………………………………………………

Email                                      ………………………………………………

Telefon                                   ………………………………………………

Kupující je povinen uvést osobní údaje shodné s těmi uvedenými v objednávce.

 

Prodávající

Michal Nutil

IČ: 01867601

se sídlem: Hoděšovice 54, 53401 Býšť

email: info@fubo.cz

Prodávající kupujícího informuje, že reklamace a její vyřízení se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami a Reklamačním řádem Prodávajícího. Dokumenty jsou dostupné zde a zde.

Reklamované zboží:

Označení zboží:                     ………………………………………………

Výrobní číslo:                        ………………………………………………

Sériové číslo:                         ………………………………………………

Datum objednávky:                ………………………………………………

Číslo faktury:                         ………………………………………………

Popis závady:

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Zboží je předáváno společně s těmito věcmi, které tvoří obsah balení:

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

V souladu s čl. VI. reklamačního řádu žádám u vyřízení reklamace formou:

  1. opravy zboží
  2. výměny zboží
  3. přiměřené slevy z kupní ceny
  4. odstoupením od smlouvy

Potvrzení o uplatnění reklamace, stejně jako následní potvrzení o vyřízení reklamace a veškerá další komunikace probíhá elektronicky na emailovou adresu Kupujícího uvedenou v objednávce a tomto reklamačním listu.

V ……………………………………………… dne …………………………………………

  

………………………………………………

podpis Kupujícího