Odstoupení od smlouvy

 

Odstoupení od smlouvy

Prodávající:

Michal Nutil

IČO 018 67 601

DIČ CZ9405243287

se sídlem Hodešovice 54, 543 01 Býšť

Kupující:

Jméno a příjmení:      ……………………………………

nar.:                            ……………………………………

bytem:                        ……………………………………

Níže podepsaný kupující tímto v souladu s ustanovením § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, odstupuje v zákonné lhůtě čtrnácti dnů od celé/části kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím na základě objednávky č.: ……………………

V případě odstoupení pouze od části kupní smlouvy, specifikujte prosím zboží, jehož se vrácení týká:

  •  …………………..........……………………… za cenu …………………………………. Kč
  • …………………..........……………………… za cenu …………………………………. Kč
  • …………………..........……………………… za cenu …………………………………. Kč
  • …………………..........……………………… za cenu …………………………………. Kč

Kupní cenu v celkové výši ………………………….. Kč včetně DPH požaduji vrátit na bankovní účet č…………………………………………….

Dne ……………………………. v …………………………………………………………

………………………………….

Podpis kupujícího